GINOP Plusz-1.2.1-21 napelemes pályázat kisvállalkozásoknak

A GINOP Plusz-1.2.1-21 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című európai uniós fejlesztés program keretében akár több száz millió forintos támogatásra pályázahatnak hazai kisvállalkozások. A pénzből megújuló energiával kapcsolatos beruházásokat, vagyis napelemes projekteket is meg lehet valósítani.

A pályázaton mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt, ami azt jelenti, hogy a foglalkoztatotti létszám nem haladhatja meg a 250 főt, az éves nettó árbevétel pedig az 50 millió eurót (kb. 18 milliárd forint). Egyéni vállalkozók nem pályázhatnak.

További feltételek:

 • Legalább egy beszámolóval lezárt teljes üzleti év.
 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legalább 3 fő volt.
 • A pályázott projekt összköltsége nem haladja meg az utolsó lezárt üzleti év árbevételének másfélszeresét.
 • A fejlesztési igény nem irányulhat a TEÁOR’08 01.11, 09.90, 10.11-11.07, 12.00, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásra.

Budapest területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható.

A pályázaton való részvételhez valamilyen termelési, szolgáltatási vagy infokommunikációs technológiafejlesztést kell kötelezően megvalósítani. Ez azonban önállóan nem támogatható, csak megfelelő kiegészítő tevékenységekkel együtt. Az alábbiak közül legalább kettőt kell választani a pályázóknak:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)
 • Infrastrukturális és ingatlanberuházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódo gyártási licenc, – know-how beszerzése (elszámolható költség max. 10%-a lehet)

Az igényelhető támogatási összeg 10 millió és 629,3 millió forint között lehet. A szükséges önerő aránya 30%. Kedvező a jelentkezők számára, hogy a támogatás 90%-a, maximum 566,3 millió forint előlegként igényelhető.

A támogatás alapesetben visszatérítendő, de megfelelő feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendővé alakul át. A legfontosabb vizsgált feltétel a vállalkozásnál a vizsgált időszakban mért nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális bruttó hazai termék (GDP) azonos időszakban mért változásának egymáshoz viszonyított aránya.

A pályázati forrás igényléséhez szükséges kérelmeket négy szakaszban lehet benyújtani:

 1. szakasz: 2021. június 28-től  július 5-ig (keret 80 milliárd Ft)
 2. szakasz: 2021. szeptember 27-től október 4-ig (keret 80 milliárd Ft)
 3. szakasz: 2022. január 10-től 2022. január 17-ig (keret 20 milliárd Ft)
 4. szakasz: 2022. április 11-től 2022.  április 20-ig (keret 50 milliárd Ft)

A két utolsó szakaszban már csak a mikrovállalkozások (maximum 10 fő foglalkoztatott és 2 millió euró éves árbevételig) és szabad vállalkozási zónának minősülő településen fejlesztést tervező nagyobb cégek pályázhatnak.

A pályázat további részletei a hivatalos felhívásban találhatók.

Válassza partnerének az Energiatakarékot és nemcsak a napelemes rendszerét építjük meg professzionális módon, de segítünk a pályázat összeállításában és elszámolásában is.

Jelentős tapasztalatunk van pályázati forrásból megvalósuló vállalati napelemes projektekben. Ügyfeleink tapasztalatairól ebben és ebben a cikkben olvashat.