Esettanulmány ügyfelünkkel: „Ügyfélorientált hozzáállás, professzionális kivitelezés”

A Zsákai Fehértó Kft. nevét a Hajdú-Bihar megyei Zsáka nagyközségről kapta, ahol a vállalkozás már lassan két évtizede folytatja baromfikeltető tevékenységét.

Mivel a keltetéstechnológiai berendezések jelentős áramigénnyel rendelkeznek, a cégtulajdonosok műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontból célszerűnek ítélték megújuló energiaforrások bevonásának vizsgálatát.

„A tevékenység során keletkező szerves hulladék költséghatékonyabb ártalmatlanítása és hasznosítása érdekében először a biogáztermelést, majd egy égetőmű kialakítását mérlegeltük. Ezek kapcsán kerültünk kapcsolatba Ragoncza Ádámmal, aki – egyéb szakértők mellett – értékes szakmai támogatást nyújtott az említett beruházások megvalósíthatóságának és várható megtérülésének vizsgálatához, amelynek nyomán megállapítottuk, hogy méretgazdaságossági és tevékenység-specifikus okokból a vállalkozásunk céljainak egy napelemes rendszer telepítése felelne meg leginkább. Az Energiatakarék nemcsak szakmai felkészültség és ügyfél-orientáltság tekintetében keltett jó benyomást, hanem az uniós támogatás mellett megvalósított projekthez tartozó versenyeztetést követően az árazás terén is a legelőnyösebb választásnak bizonyult.”

A villamos berendezések jelentős és viszonylag állandó villamosenergia-igényét, a telepítésre alkalmas tetőfelület adottságait és a beruházás költségeit mérlegelve a vállalkozás számára a jogszabályok által megengedett legnagyobb kapacitású háztartási méretű kiserőmű megvalósítása bizonyult a legcélszerűbb megoldásnak: az 50 kVA névleges csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer 200 db, egyenként 365 Wp-os panelből áll, amelyek összteljesítménye 73 kWp. Ez a napelem-mennyiség szinte teljesen lefedi a keltetőüzem telepítésre kijelölt tetőfelületét.

DCIM100MEDIADJI_0511.JPG

„A telephelyen használt berendezések jelentős és viszonylag állandó áramigénye miatt fontos volt, hogy a műszakilag lehetséges legnagyobb mennyiségű panel kerüljön telepítésre. A kivitelezés kapcsán a vállalkozó részéről maximális gondosságot igényelt, hogy a keltető áramellátásában, működésében semmilyen érdemi zavar ne keletkezzen.”

Mivel a napelemes rendszert pályázati projektként építette ki a cég, a kivitelezőnek a támogatáshoz megkövetelt dokumentáció terén is szigorú elvárásoknak kellett megfelelnie.

„Nagyon rugalmas volt az együttműködés, minden információ és dokumentum határidőre rendelkezésre állt. A kivitelező jelentős finanszírozási és pályázati tapasztalata, az extra követelmények megértése és elfogadása mellett – a koronavírus által jelentősen megnehezített működési környezet ellenére is – gördülékenyen ment a megvalósítás és az adminisztráció.”

A telepített rendszer 2020 őszén kezdett el működni, a napelemes energiatermelés szempontjából kevésbé intenzív időszak kezdetén. Bár az eddigi számok nagyságrendileg megfelelnek az előzetes várakozásoknak, egyelőre nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni a várható megtérüléssel kapcsolatban. Egy évvel az indulást követően – a termelési tényadatok alapján – az Energiatakarék munkatársai a cégvezetéssel megvitatják és értékelik majd az eredményeket.

„Az Energiatakarékot jó szívvel ajánlottuk és fogjuk a jövőben is, mivel nagyra értékeltük a cég gyors és rugalmas munkavégzését, valamint műszaki professzionalizmusát.”